Renk Körlüğü Nedir ? Renk Körlüğü Testi Nasıl Yapılır ?

Renk körlüğü, insanların belirli renkleri ayırt etme yeteneğinin olmaması olarak tanımlanır. Renk körlüğü, çoğunlukla doğuştan olur ve genellikle kalıtsal bir özelliktir. Renk körlüğü, insanların gözlerinde bulunan renk algılamasına yönelik bir bozukluktur ve renklerin nasıl görüleceğini belirleyen özel hücrelerin yapısında meydana gelir.

Renk körlüğü, insanların hayatlarını olumsuz etkileyebilir ve özellikle mesleki ve okul yaşamında zorluklar yaratabilir.

Renk Körlüğü
Renk Körlüğü

Renk Körlüğü Çeşitleri Neler

Renk körlüğü, çeşitli seviyelerde olabilir ve insanların belirli renkleri ayırt etme yetenekleri farklı şekillerde etkilenebilir. Renk körlüğü çeşitleri şunlardır:

Total Renk Körlüğü

“Total Color Blindness” (Türkçede “Total Renk Körlüğü”) genellikle tam renk körlüğü olarak da bilinir. Bu, kişinin tüm renkleri algılamama yeteneğine sahip olduğu anlamına gelir. Renk körlüğü, retinada bulunan kromozomların mutasyonları sonucu oluşan bir göz bozukluğudur.

Tam renk körlüğü, kişinin sadece beyaz, siyah ve gri tonlarını algılamasına neden olur. Bu kişiler genellikle, gün ışığında bile renkleri ayırt edemezler. Tam renk körlüğü, genellikle doğuştan olan ve çok nadir görülen bir durumdur.

Renk körlüğünün seviyesine göre, kişilerin renkleri algılamada daha az veya daha fazla sınırlandırılmış olabileceği de unutulmamalıdır. Örneğin, kişi sadece kırmızı ve yeşil tonları arasındaki farkı algılayamayabilir ama diğer renkleri normal şekilde algılayabilir.

Tam renk körlüğü özellikle trafikte ve yolculukta güvenliği azaltır. Bu durumda bu kişilerin başka yollarla renkleri algılamaları için eğitim ve teknolojik cihazlar kullanmaları önerilir.

Parcial Renk Körlüğü

Partial Color Blindness” (Türkçede “Parcial Renk Körlüğü”), tam renk körlüğünden daha yaygın olan bir durumdur. Bu, kişinin belirli renkleri algılamada zorluk çektiği anlamına gelir. Parcial renk körlüğü, genellikle kırmızı ve yeşil tonları arasındaki farkı algılamada zorluk çeken değişik tip renk körlüklerine neden olur.

En yaygın olan türü olan “deuteranomali“, kişinin yeşil tonlarını algılamada zorluk çektiği anlamına gelir.protanomalisi” ise kırmızı tonlarını algılamada zorluk çektiği anlamına gelir. Bu kişiler genellikle yeşil ve kırmızı tonlarını ayırt etmekte zorluk çekerler ama diğer renkleri algılayabilirler.

Renk Körlüğü Çeşitleri 2023
Renk Körlüğü Çeşitleri 2023

Parcial renk körlüğü genellikle doğuştan olan bir durumdur ve genellikle cinsiyetli kromozomlar tarafından kodlanmıştır, bu nedenle erkeklerde daha yaygın olarak görülür. Ancak, bazı nedenlerle bazı kişilerde yaşlılık, ilaçlar, doğal ya da yaralanmalar nedeniyle de ortaya çıkabilir.

Parcial renk körlüğü genellikle kişinin günlük hayatını çok etkilemez, ancak bazı mesleklerde (örneğin pilotluk, trafik polisi) veya bazı aktivitelerde (örneğin yiyecekleri ayırt etmek) zorluk çekebilirler.

İleri Renk Körlüğü

İleri Renk Körlüğü renk körlüğünün ilerlemiş bir seviyesini ifade eder. Bu terim, genellikle kişinin sadece belirli renkleri algılayamadığını veya algılamada sınırlandırıldığını ifade etmek için kullanılır.

Ancak, “İleri Renk Körlüğü” terimi genellikle renklerin algılamada tamamen kaybını ifade etmek için kullanılır, yani Tam Renk Körlüğü. Bu durumda, kişinin sadece beyaz, siyah ve gri tonlarını algılamasına neden olur.

Tam renk körlüğü genellikle genetik olarak meydana gelir ve doğuştan olarak oluşur. Ancak, ilerlemiş yaş, göz yaralanmaları, göz hastalıkları (örneğin makula dejenerasyonu veya retinitis pigmentosa) veya bazı ilaçlar kullanımı, tam renk körlüğünün oluşmasına neden olabilir.

İleri Renk Körlüğü
İleri Renk Körlüğü

Doğuştan Renk Körlüğü

Doğuştan Renk Körlüğü genellikle kişinin doğduğu anda renkleri algılamada zorluk çektiği anlamına gelir. Bu, genellikle retinada bulunan kromozomların mutasyonları sonucu oluşan bir göz bozukluğudur.

Doğuştan renk körlüğü genellikle genetik olarak meydana gelir. Renk körlüğü genellikle cinsiyetli kromozomlar tarafından kodlanmıştır. Bu nedenle, erkeklerde daha yaygın olarak görülür.

Renk Körlüğü Kimlerde Görülür?

Renk körlüğü, çoğunlukla doğuştan olur ve genellikle kalıtsal bir özelliktir. Renk körlüğü, insanların gözlerinde bulunan renk algılamasına yönelik bir bozukluktur ve renklerin nasıl görüleceğini belirleyen özel hücrelerin yapısında meydana gelir.

Renk körlüğü, özellikle okul çağındaki çocuklarda sıkça görülür ve genellikle özel eğitim gerektirir. Renk körlüğü, insanların hayatlarını olumsuz etikemektedir.

Renk Körlüğü Olanlar Nasıl Görür?

Renk körlüğü olan insanlar, renkleri normal şekilde göremezler ve belirli renkleri ayırt edemezler. Renk körlüğü olan insanlar, genellikle sadece siyah, beyaz ve gri renklerini ayırt edebilirler.

Renk körlüğü olan insanlar, renkleri tüm renkler arasında bir sıralama yaparak ayırt edebilirler. Örneğin, renk körlüğü olan bir kişi, yeşili mavi ve kırmızıdan ayırt edebilir, ancak bu renklerin tonlarını ve açık ya da koyu olmalarını ayırt edemez.

Renk körlüğü olan insanlar, renkleri görsel olarak değil, duyusal olarak algılar ve renkleri dokuları, kokuları ve sesleri gibi farklı duyular aracılığıyla ayırt edebilirler.

Renk Körlüğü Testi
Renk Körlüğü Testi

Renk Körlüğü Nasıl Anlaşılır?

Renk körlüğü, çeşitli yöntemlerle anlaşılabilir. Aşağıdakiler, renk körlüğünün anlaşılması için kullanılabilecek yöntemlerden bazılarıdır:

 1. Renkleri Ayırt Etme Testleri: Renkleri ayırt etme testleri, renk körlüğünün anlaşılması için kullanılabilecek en yaygın yöntemlerden biridir. Bu testler, renkleri ayırt etme yeteneğini ölçen çeşitli görsel görevler içerir ve genellikle çocuklar için tasarımlanmıştır.
 2. Renkleri Ayırt Etme Ölçümü: Renkleri ayırt etme ölçümü, renk körlüğünün anlaşılması için kullanılabilecek bir diğer yöntemdir. Bu ölçüm, insanların belirli renkleri ayırt etme yeteneklerini ölçen bir cihaz kullanılarak yapılır. Renkleri ayırt etme ölçümü, renkleri ayırt etme yeteneğinin seviyesini ve türünü tespit etmek için kullanılır.
 3. Göz Muayenesi: Göz muayenesi, renk körlüğünün anlaşılması için kullanılabilecek bir diğer yöntemdir. Göz muayenesi, gözlerin yapısını inlecemektedir.

İshihara testi

Ishihara testi, renk körlüğünün tespit edilmesinde kullanılan en yaygın testlerden biridir. Bu test, Japon doktor ve göz hastalıkları uzmanı Dr. Shinobu Ishihara tarafından 1917 yılında geliştirilmiştir.

Ishihara testinde, renkli plakalar gösterilir ve plakalardaki numaralar veya harfleri okumak için istekli kişiler için söylenir. Plakalar, normal görüşlü kişiler için numaraları veya harfleri görünür hale getirirken, renk körlüğü olan kişiler için numaralar veya harfler görünmez olabilir.

Ishihara testinde, bir dizi plakalardan oluşur, her plakada farklı renklerde numaralar veya harfler bulunur. Her plakanın birbirinden farklı renkler içermesi nedeniyle, renk körlüğü olan kişiler için belirli renklerde numaraları veya harfleri okumak zor olabilir.

Ishihara testi, renk körlüğünün tespitinde yaygın olarak kullanılır ve genellikle optometrist veya göz doktorları tarafından yapılır. Ayrıca ishihara testi kendiniz yapabileceğiniz çeşitli internet sitelerinde de bulabilirsiniz. Ancak unutmamak gerekir ki, bu sitelerde yaptığınız test sonuçları doğru olmayabilir ve her zaman bir profesyonele danışmak daha iyi bir seçenek olabilir.

Renk Körlüğü Testi

Renk körlüğü testi, renkleri ayırt etme yeteneğini ölçen bir testtir ve genellikle çocuklar için tasarımlanmıştır. Renk testi çeşitli görsel görevler içerir ve bu görevleri tamamlamak için renkleri ayırt etme yeteneğine ihtiyaç duyulur. Renk körlüğü testi, çeşitli seviyelerde olabilir ve insanların belirli renkleri ayırt etme yetenekleri farklı şekillerde etkilenebilir.

Renk körlüğü testi, özellikle okul çağındaki çocuklarda sıkça uygulanır ve genellikle bir doktor veya göz hekimi tarafından gerçekleştirilir. Renk körlüğü testi, çocuğun renkleri ayırt etme yeteneğini ölçmek için kullanılır ve çocuğun renkleri doğru bir şekilde ayırt etme yeteneğinin olup olmadığını belirler. Renk körlüğü testi, çocuğun renkleri ayırt etme yeteneğinin seviyesini ve türünü tespit etmek için de kullanılır.

Renk Körlüğü Test Türleri

Renk körlüğü testleri, çeşitli türlerde olabilir ve insanların belirli renkleri ayırt etme yetenekleri farklı şekillerde etkilenebilir. Renk körlüğü testleri aşağıdaki türlerden bazılarını içerebilir:

 1. Ishihara Testi: Ishihara testi, renkleri ayırt etme yeteneğini ölçen en yaygın testlerden biridir. Ishihara testi, renkleri ayırt etme yeteneğini ölçmek için kullanılan bir plakadır ve plakada renklerin karıştırılmış halinde çeşitli düzenekler bulunur. İnsanlar, plakadaki düzeneklerin renklerini doğru bir şekilde ayırt etme yeteneğine sahipse, renk körlüğünün olmadığı anlaşılır.
 2. Farnsworth-Munsell 100 Hue Testi: Farnsworth-Munsell 100 Hue testi, renkleri ayırt etme yeteneğini ölçen bir diğer yaygın testtir. Bu test, insanların renkleri doğru bir şekilde sıralama yeteneğini ölçer ve renkleri ayırt etme yeteneğinin seviyesini belirler.
 3. Anomali Testleri: Anomali testleri, renkleri ayırt etme yeteneğini ölçen diğer testlerdir ve genellikle çocuklar için tasarımlanmıştır. Bu testler, renkleri ayırt etme yeteneğini ölçmek için kullanılan çeşitli görsel görevler içerir.

Okul öncesi renk körlüğü testi nasıl yapılır

Okul öncesi renk körlüğü testi, çocukların renkleri algılamada zorluk çekip çekmediğini belirlemek için yapılan bir testtir. Testler, genellikle çocukların renkleri algılamak için kullandıkları gözlerini kontrol etmek veya renkleri ayırt etmelerini sağlamak için yapılır.

Okul öncesi renk körlüğü testleri genellikle şu şekilde yapılabilir:

 • Ishihara Renkleri Testi : Bu test, çocuğun renkleri algılamada zorluk çekip çekmediğini belirlemek için kullanılan bir testtir. Testte, numaralar veya harfler içeren renkli plakalar gösterilir ve çocuk, bu numaraları veya harfleri gördüğünde söylemelidir.
 • The Cambridge Color Test : Bu test, çocukların renkleri algılamada zorluk çekip çekmediğini belirlemek için kullanılan bir testtir. Testte, renkli şekiller veya nesneler gösterilir ve çocuk, bu şekilleri veya nesneleri tanımlamalıdır.
 • The Color Vision Test for Children : Bu test, çocukların renkleri algılamada zorluk çeken çocuklara yapılmaktadır.

Askeriye renk körlüğü testi nasıl yapılır?

Askeriye renk körlüğü testi, asker adaylarının renkleri algılamada zorluk çekip çekmediğini belirlemek için yapılan bir testtir. Renk testi, asker adaylarının renkleri algılamak için gerekli olan gözlerini kontrol etmek veya renkleri ayırt etmelerini sağlamak için yapılır.

Askeriyede renk körlüğü testi genellikle şu şekilde yapılır:

 1. Ishihara Renkleri Testi: Bu test, asker adaylarının renkleri algılamada zorluk çekip çekmediğini belirlemek için kullanılan bir testtir. Testte, numaralar veya harfler içeren renkli plakalar gösterilir ve aday, bu numaraları veya harfleri gördüğünde söylemelidir.
 2. Farnsworth-Munsell 100 Hue Testi: Bu test, asker adaylarının renkleri algılamada zorluk çekip çekmediğini belirlemek için kullanılan bir testtir. Testte, renkli noktalar veya şekiller gösterilir ve aday, renkleri doğru sıraya dizmelidir.
 3. Pseudoisochromatic Plate Test: Bu test, asker adaylarının renkleri algılamada zorluk çekip çekmediğini belirlemek için kullanılan bir testtir. Testte, renkli plakalar veya kartlar gösterilir ve aday, plakalardaki numaraları veya harfleri okumalıdır.

Bu testler genel olarak optometrist veya göz doktoru tarafından yapılır. Askeriyede, renk körlüğü olan adaylar genellikle asker olmak için uygun değerlendirilmez.

Renk Körlüğü 2023
Renk Körlüğü 2023

Renk körü olan ne olamaz?

Renk körü olan kişiler, belirli renkleri algılamada zorluk çekebilirler veya tamamen algılayamazlar. Bu, onların bazı mesleklerde veya aktivitelerde zorluk çekebileceği anlamına gelir.

Renk körlüğü olan kişilerin yapamayacağı bazı meslekler şunlar olabilir:

 • Pilotsuz uçakları veya uçakları uçurmak
 • Trafik polisi olmak
 • Resim yapmak veya tasarım yapmak
 • Renkleri doğru şekilde ayırt etmek için kullanılan işler (örneğin renkli boya üretimi)

Renk körlüğü olan kişilerin yapamayacağı bazı aktiviteler şunlar olabilir:

 • Renkleri ayırt etmek için kullanılan oyunlar (örneğin Sudoku veya renkli bulmacalar)
 • Renkleri ayırt etmek için kullanılan hobi ve sporu (örneğin boyama veya renkli çiçek yetiştirmek)
 • Doğal renkleri ayırt etmek için kullanılan aktiviteler (örneğin yürüyüş veya dağcılık)

Ancak, unutmamak gerekir ki, renk körlüğü olan kişiler aynı zamanda diğer pek çok meslek ve aktivitelere de katılabilir ve başarılı olabildiği. Renk körlüğünün seviyesine göre teknolojik cihazlar veya eğitimlerle renkleri algılamada yardımcı olabilir.

Renk körlüğü ne demek?

Renk körlüğü, görme sistemi bozukluğu olan kişilerin belli renkleri doğru şekilde algılayamamasıdır. Renk körlüğü genellikle genetik olarak meydana gelir ve doğuştan olabileceği gibi sonradan da oluşabilir. Renk körlüğü olan kişiler, genellikle yeşil, kırmızı ve mavi renkler arasındaki ayrımı yapamazlar.

Kaç çeşit renk körlüğü var?

Renk körlüğü genellikle iki temel tipe ayrılır:
Daltonizm“: Bu, kişinin belirli renkleri algılamada zorluk çektiği anlamına gelir. Bu tür renk körlüğü genellikle doğuştan olarak oluşur ve genellikle kırmızı ve yeşil tonları arasındaki farkı algılamada zorluk çeken değişik tip renk körlüklerine neden olur.

“Total Color Blindness”: Bu, kişinin tüm renkleri algılamama yeteneğine sahip olduğu anlamına gelir. Bu kişiler genellikle sadece beyaz, siyah ve gri tonlarını algılar ve gün ışığında bile renkleri ayırt edemezler. Tam renk körlüğü çok nadir görülür ve genellikle doğuştan olarak oluşur.

Sağlık kategorimizi incelemek için kategorimize tıklayınız, aşağıdaki makalelere de göz atabilirsiniz;

5/5 - (26 votes)

Ada Yenice

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 3 yıldır içerik editörlüğü yapmaktayım. Bilgikonu.com'da Nasıl gidilir ve Sağlık kategorilerinde yazarlık yapmaktayım.

ada@bilgikonu.com

Yorum yapın