10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesi Cevapları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Giriş Sayfa 25, 26, 27, 28 Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Miras Cevapları

DERSE HAZIRLIK

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı

1. “Dilimiz, kimliğimizdir.” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Siz bu düşünceye katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi sınıfta paylaşınız.

  • Cevap: Bir toplumda milli kültür varlıklarından en anlamlıları dildir. Dil, din, kültür, tarih gibi kavramlar milli değerler olarak bilinmektedir. Milli değerlerin korunması, milletin kimliğinin korunması anlamına gelir. Dilimiz, kimliğimizdir sözü, haklı ve doğru bir sözdür. Bir milletin kimliğinin oluşmasında, kullandığı dil çok etkili olmaktadır. Kullanılan dil ve kelimeler millet olma anlamına gelir.

2. Bir milletin tarih boyunca farklı alfabeler kullanmasında neler etkili olmuş olabilir?

  • Cevap: Farklı kültürlerle etkileşim, din değişikliği, Dil Devrimi etkili olmuştur. Örneğin Türkler İslamiyet’i benimsedikten sonra Arap alfabesini kullanmaya başlamışlardır.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı

1. Metinde geçen “Türkiye Türkçesinin gelişmesi içinde Yeni Lisan hareketinden sonra en geniş çalışma, Dil İnkılabı’dır.” cümlesinde “inkılap” kelimesinin anlamını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK’nin Türkçe Sözlük’ünden kontrol ediniz.

  • Cevap: Cümlede “inkılap” toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim, reform anlamında kullanılmıştır.

2. Metne göre Eski Türkçe hangi dönemlerde kullanılmıştır?

  • Cevap: VIII. (8) yüzyıldan XIII. (13.)  yüzyıla kadar Kök Türk, Uygur ve Karahanlı devirlerini içine alan dönemde…

3. Okuduğunuz metinde Orta Türkçe Dönemi hakkında edindiğiniz bilgileri kendi cümlelerinizle ifade ediniz.

  • Cevap: Bu dönemde Türkler yeni yazı dillerini meydana getirmişlerdir.  Bu devirde Türkçe, Kuzey-doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi adı ile ikiye ayrılmıştır.

4. Metne göre Osmanlı Türkçesi neden yabancı dillerin etkisi altında kalmıştır?

  • Cevap: Osmanlı Devleti Hazar’dan Orta Avrupa ‘ya, Kırım’dan Afrika’ya kadar geniş bir sahaya yayıldığı için…

5. Metinden yola çıkarak Türkçenin tarihsel gelişim sürecinde çeşitli evreler geçirmesinin sebeplerini belirtiniz.

  • Cevap: Türklerin geniş bir alana yayılmaları, farklı kültürlerle etkileşim, dil devrimi gibi sebepler sıralanabilir. 

6. Okuduğunuz metinde sanatlı söyleyiş, mecaz, öznellik gibi anlatım özelliklerine neden yer verilmediğini söyleyiniz.

  • Cevap: Metin öğretici metin türünde olduğu için..

7. Metnin tema ve konusunu belirleyiniz.

  • Cevap

Tema: Türkçenin tarihi gelişimi

Konusu: Eski Türkçenin etkili olduğu yüzyıllar,  hangi devirleri içine aldığı; Orta Türkçenin Kuzey-doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi olarak ikiye ayrıldığı, özellikle Türkiye Türkçesinin içinde bulunduğu Batı Türkçesinin gelişimi.

Türkiye Türkçesinin gelişmesi içinde Yeni Lisan Hareketi’nden sonra en geniş çalışma Dil İnkılabı’dır. 1928’de Latin alfabesinin kabulü 1932’de Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin (Türk Dil Kurumu) kuruluşu bu hareketin önemli halkalarıdır.

Yukarıdaki parça okuduğunuz metinden alınmıştır. Bu parçada geçen noktalama işaretlerinin parçadaki kullanım amaçlarını açıklayınız.

  • Cevap: Nokta (.) Bitmiş cümlelerin sonuna konmuş. Kesme işareti () Özel isimler ve tarihlerden sonra gelen çekim eklerini ayırmak için kullanılmış.

Bu yazımızda sizlere “10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 25, 26, 27, 28” ders notlarını paylaştık. Aynı zamanda diğer öğrenci arkadaşlarınıza bizi önermeyi unutmayın 🙂

5 Yıldız Bizi Mutlu Eder.

Yorum yapın